kulturlandskap

Nettverk for kulturlandskap

Nasjonalt Nettverk for Kulturlandskap

Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap er eit samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg som ynskjer å utvikle musea sitt arbeid med kulturlandskap. Nettverket har som mål å skape møteplassar for samarbeid og utvikling.

Det er initiert av ABM-utvikling, som har utpeikt De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum som ansvarsmuseum for dette nettverket. Museet samarbeider med fagmiljøet på Høgskulen i Sogn og Fjordane om dette ansvaret.

RSS - kulturlandskap abonnieren