Born og unge på museet

Born og unge

Skuleprogram 2017

Mai

03. og 04. - Folketru og folkemedisin. Skuledagar for ungdomsskulen
09. 10. og 11. - Vatn. Skuledagar for grunnskulen og vidaregåande skule
30. og 31. - Eventyr, leik og dyr. Skuledagar for småskulen og mellomsteget

Juni

01. - Eventyr, leik og dyr. Skuledagar for småskulen og mellomsteget

Her kan du lesa meir om skuledagane 2017

PÅMELDING TIL SKULEDAGANE
seinast ei veke på førehand. Ver tidleg ute: Fyrstemann til mølla får fyrst mala!
Påmelding til: Anna Jorunn Avdem, tlf. 47 45 27 96 - anna.jorunn.avdem@misf.museum.no
Frå 18. april kan påmeldingar sendast til Mari-Sofie Sandvik - mari.sandvik@misf.museum.no

Barnehagar

Barnehagedagar - dato 13,14 og 15 juni.

13. Barnehagedagar. Husdyr og hesteskyss, tradisjonsmat, leik og eventyr.
14. Barnehagedagar. Husdyr og hesteskyss, tradisjonsmat, leik og eventyr.
15. Barnehagedagar. Husdyr og hesteskyss, tradisjonsmat, leik og eventyr.

Barnehagar er alltid velkomene til museet. Vi har fleire leikeplassar, og om sommaren er også dyra på garden spennande å sjå på. Her kan du lese meir

Kontakt: Anna Jorunn Avdem, tlf. 47 45 27 96 anna.jorunn.avdem@misf.museum.no

Aktivitetar

Utanom tilboda til skular og barnehagar finn ein mange aktivitetar for born og unge her på museet. Det kan du lesa meir om her