Born og unge på museet

Born og unge

Vinter og vår 2017

Program for skular kjem snart...

PÅMELDING TIL SKULEDAGANE
seinast ei veke på førehand. Ver tidleg ute: Fyrstemann til mølla får fyrst mala!
Påmelding til: Anna Jorunn Avdem, tlf. 47 45 27 96
anna.jorunn.avdem@misf.museum.no

Barnehagar

Barnehagedagar - dato 13,14 og 15 juni.

13. Barnehagedagar. Husdyr og hesteskyss, tradisjonsmat, leik og eventyr.
14. Barnehagedagar. Husdyr og hesteskyss, tradisjonsmat, leik og eventyr.
15. Barnehagedagar. Husdyr og hesteskyss, tradisjonsmat, leik og eventyr.

Barnehagar er alltid velkomene til museet. Vi har fleire leikeplassar, og om sommaren er også dyra på garden spennande å sjå på. Her kan du lese meir

Kontakt: Anna Jorunn Avdem, tlf. 47 45 27 96 anna.jorunn.avdem@misf.museum.no

Aktivitetar

Utanom tilboda til skular og barnehagar finn ein mange aktivitetar for born og unge her på museet. Det kan du lesa meir om her