Bjørnegildre

Bjørnegildre

Bjørnegildre med 4 løp av længd henholdsvis 39,3 37 (firkantet løp), 36 og 21 cm. Løpene er anbragt i en kasse av aspetre ca 57 cm lang, 34,5 cm bred foran og 23,3 cm bred bakerst. Flintlåsen mangler. Avtrekkermekanismen har vært anbragt på en trekloss fastspikret bakerst til kassen. Løpene har vært festet til en asketres list i kassen. Over kassen er anbragt et noe hvelvet låk av asp, festet til kassen med jernkroker. Har vært benyttet i manns minne.