Audioguide på fleire språk

Audioguide

Ute på Friluftsmuseet finn du fleire stader ein plakat med QR-kodar som tek deg til informasjon og audioguider om mange av husa på Friluftsmuseet. Les meir om dette på denne sida..

Du kan og laste ned Audioguidane på mobil eller nettbrett direkte frå «Soundcloud». Lenke til desse audioguidane finn du her..

Audioguide på Norsk, Engelsk og Tysk

  1. Norsk
  2. English
  3. Deutsch

Denne tenesta ligg no som lydfiler på lydtenesta Soundcloud, og du kan laste ned ein gratis "App" frå "Google Play" og "App Store".

Audioguiden er støtta av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Norsk Kulturråd. Tenesta er utvikla av Kulturnett Sogn og Fjordane.